تبلیغات
... از حضور تا ظهور
... از حضور تا ظهور

 

از کربلا بیاموز...

کربلا با نفاق آغاز شد.

با آنانی که هم با امام بودند هم نه !هم محب بودند هم نه! هم شیعه بودند هم نه!

خوب بنگر! به اعمالت به اعتقاداتت! چقدر برای به فعل در آوردن قوه اعتقاداتت تلاش میکنی؟ تا کجا برای ارزش ارزش قائلی؟ تاجای مال یا...تاپای جان؟!!!

راستی اگر تو در زمان امام حسین (ع) بودی جزء کدام دسته میشدی؟

حسینیان؟ یزیدیان؟ دعاگویان؟ یا توبه کنندگان ؟؟!!!

.

ای کوفیان ! چه چیز شما را برآن داشت تا امام خود را بخوانید و بعد از اجابت او همگی جا بزنید ؟! 18 هزار نفر بودید ! شما ها را چه شد که خلف وعده کردید ؟ چه چیز را در این دنیا به چشمان منتظر امام زمانتان فروختید؟ بگویید ! زبان بگشایید از زیر خروار ها خاک ، که میخواهم درس بگیرم که میخواهم دیگر تاریخ را به زانو نزنم...که دیگر چشمان امام زمانم را منتظر نگذارم . نمیخواهم خلف وعده کنم...

اما... درکوفه ی ما هم بی وفایی باب شده است. امروز در هیئت ها با اشکهایمان و نوحه سرایی هایمان به سمت بیعت میدویم و فردای همان روز دیگر گویی هیچ به یاد نمی آوریم!

کوفه ماهم کم از کوفه شما ندارد . با این تفاوت که شما عبرتی همچون خود نداشتید اما  ما نظاره گر عاقبت شما بوده ایم و باز اینگونه میشکنیم هم عهدمان را هم دل اماممان را...

و اکنون ای دوست ! کربلای مهدی اینجاست . امروز است! همانگونه که منتظر ظهورش هستی او نیز منتظر حضور توست...

نظر بنما ! حسین (ع) با همه غریبی اش اباالفضل را داشت. علی اکبر را . قاسم را...! راستی اباالفضل مهدی کیست ؟ علی اکبرش چه طور ؟ سهم ما در یاری مهدی چقدر بوده است؟

عجب غریب است مهدی! غربتش سابقه  بیش از 1175ساله دارد جوان شیعه ! نوای هل من ناصر ینصرنی مهدی در جهان پیچیده است. با گوش جان بشنو!!!

اگر برای ارزشهایت ارزش قائلی بایست و دفاع کن و مشو از منافقانی که یا حسین را کشتند و یا توبه کردند و وجدان درد شدند هنگامی که دیگر کار از کار گذشته بود... مهدی(عج) قیام من و تو را میخواهد. قیام عشقی نه مشقی !!! فرصت را دریاب .

و در پایان ، همیشه در چشم دشمنان خار باشیم نه خوار !

 

پ . ن 1: هنوز هستند کسانی که "ما اهل کوفه نیستیم " ها را از عمق جان میگویند  و در زندگانی هم به زیبایی نشان میدهند که از جنس کوفیان نیستند . خوش به سعادتشان که حتی یک سطر از نوشته بالا هم شامل حالشان نمیشود . اما... چه بسیارند کسانی که تنها زبانشان "ما اهل کوفه نیستیم "را فریاد میزند و راه و رسم زندگانیشان مباینت با این جمله را بیداد میکند و چه بسیارترند کسانی که حتی این جمله را هم بر زبان نیاورده و نمی آورند ...

پ.ن 2:  ابا صالح المهدی! شرمنده ایم که غربتت را زیاد و غیبتت را طولانی میکنیم . خودت هدایتگرمان باش. آقا ! و بازهم ایام اشکهای بی انتهایت همچنان به دور از چشم های ما ، فرا رسید. آجرک الله یا صاحب الزمان . به حرمت جد بزرگوارتان ظاهرم را ، قالب وبلاگم را سیاه پوش کرده ام . مبادا باطنم حسینی نباشد و چیزی جز شرمندگی پر کننده نامه اعمالم نباشد. مبادا خشمگینت کنم . شور حسینی را با شعور همراه کن مولای من...

پ .ن 3 : فرا رسیدن ایام حزن و اندوه تسلیت . التماس دعا

 

 

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 آذر 1390 توسط مهسا
درباره وبلاگ

************************* *************************