تبلیغات
... از حضور تا ظهور
... از حضور تا ظهور

شكایت قرآن به خداوند
در قیامت از شما قرآن شكایت می‌كند
حق ,مجازات شما را در قیامت می‌كند
آخر این قرآن همه وحی خدای اكبر است
آخر این آیات روشن معجز پیغمبر است
این كلام الله امانت از رسول اطهر است
هیچ كافر با امانت این خیانت می‌كند
در قیامت از شما قرآن شكایت می‌كند
حق ,مجازات شما را در قیامت می‌كند
روز محشر در میان انبیاء و اولیا
میكند قرآن شكایت در بساط كبریا
من چه كردم با شما این قسم خوارم كرده‌اید
پیش هر لامذهبی بی‌اعتبارم كرده‌اید
در میان كوچه پر گرد و غبارم كرده‌اید
هیچكس با دین و آئین این شناعت می‌كند
در قیامت از شما قرآن شكایت می‌كند
حق ,مجازات شما را در قیامت می‌كند
ای جماعت جامع احكام ربانی منم
در جهان بالاترین برهان ربانی منم
دفتر توحید و دستور مسلمانی منم

اشرف الدین حسینی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 آبان 1389 توسط مهسا
درباره وبلاگ

************************* *************************