تبلیغات
... از حضور تا ظهور
... از حضور تا ظهور

باز جمعه شد و شما ما را چشم انتظار گذاشتید...

آقای من!!!  سرور من!!!

باز جمعه شد و شما ما را چشم انتظار گذاشتید آقا؟؟؟

دیگر جگری نمانده تا دندانهایمان را به رویش بگذاریم... بفشاریم ..دیگر صبر و قراری نمانده تا آرام و قرار بگیریم!!

شما بگویید تا وقتی که نیامدید ما چه کنیم؟؟؟ چه کنیم تا شادتان کنیم ؟؟ چه کنیم تا در وظایفمان کوتاهی نکرده باشیم مولای من؟؟؟

-وقتی در مقابل عکس مجاهدان و شهیدانت کنسرت اجرا میکنندو با بی شرمی تمام به آنها توهین میکنند...وبه عبارتی عکس شهیدان میبینند و عکس شهیدان عمل میکنند...

-وقتی با بدترین حجاب ها ,زننده ترین کارها را در خیابانهاو... انجام میدهند...

-وقتی در رویت می ایستند و به قرآن خدایت آشکارا توهین میکنند و فحش میدهند...

-وقتی...  وقتی .... وقتی...آه

از دست ما که عاشقت هستیم ولی دلی پر از گناه داریم چه کاری بر میآید؟؟؟

میدانم سکوت جایز نیست اما چه کنیم؟؟؟  یا خودتان بیایید یا راه درست را نشانمان دهید...

بی خیال نشستن در اینجا سخت است ..ننگ است

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 آبان 1389 توسط مهسا
درباره وبلاگ

************************* *************************