تبلیغات
... از حضور تا ظهور
... از حضور تا ظهور

امام حسین (ع) میفرمایند:

5 کار را انجام بده و هر چه میخواهی گناه کن...

 

1.روزی خدا را نخور و هر چه میخواهی گناه کن

2.از حکومت خدا بیرون برو و هر چه میخواهی گناه کن

3.جایی را انتخاب کن که خداوند تو را نبیند و هر چه میخواهی گناه کن

4.وقتی عزرائیل برای گرفتن جان تو آمد او را از خود بران و هر چه میخواهی گناه کن

5.زمانی که مالک دوزخ تو را به سوی آتش میبرد وارد آتش نشو و هر چه میخواهی گناه کن

___________________________________________

خدایا روزیت را میخوریم.درحکومتت مستقریم.میدانیم که تو در همه جا حاضر و ناظری.توان راندن عزرائیل را نداریم و از وارد شدن به دوزخ ناگزیرو مجال فرار نداریم.!!! پس چطور بازهم...

چطور بازهم با آن که میدانیم از هر لحاظ عاجز و به تو نیارمندیم وسوسه های شیطان را به با تو بودن ترجیح میدهیم...چرا تو نسبت به ما اینقدر مهربانی و شیطان اینقدر ظالم و خیانت کار؟؟ولی ما باز هم سمت او میرویم؟؟؟(درعجبم!!!)... کاش در همین ماه به خودمان بیاییم به حق خون امام حسین...

آغاز ایام حزن و اندوه تسلیت و تعزیت

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 15 آذر 1389 توسط مهسا
درباره وبلاگ

************************* *************************